Friday, December 23, 2005

Raj ne kaha Uddhav se..?? Ek shair...

Manta hoon Hukm uska
Magar main majboor nahin
Duniya wale kuchh bhi kahen
Par main magroor nahi
Jisne banaya hai is daur ke insann ko
Woh mera bhi khuda ho
yeh mujhe manjoor nahin

No comments: